facebook

Úřední deska

 
 
com_urednideska
Obecně závazné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE NA ÚŘEDNÍ DESCE Vyvěšeno:27.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Veřejné vyhlášky
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednávání návrhu změny č. 4 ÚP Vyvěšeno:12.5.2023 Sejmuto: 19.6.2023 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení Vyvěšeno:3.5.2023 Sejmuto: 2.6.2023 Dokument:
 
Výroční zprávy
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno:27.2.2023 Sejmuto: 5.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle § 18 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyvěšeno:1.3.2022 Sejmuto: 1.3.2024 Dokument:
 
Rozpočty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Návrh Závěrečného účtu DSO Moravia Vyvěšeno:23.5.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Schválený rozpočet DSO Želetice na rok 2023 Vyvěšeno:3.5.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu SZVO Daníž na rok 2023 Vyvěšeno:3.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž Vyvěšeno:3.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh závěrečného účtu obce Horní Dunajovice za rok 2022 Vyvěšeno:3.4.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Moravia Vyvěšeno:10.2.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Rozpočet obce Vyvěšeno:20.12.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Vyvěšeno:8.11.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh rozpočtu DSO Moravia na rok 2023 Vyvěšeno:4.11.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Moravia Vyvěšeno:4.11.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Vyvěšeno:21.6.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Vyvěšeno:9.6.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření DSO Daníž Vyvěšeno:11.5.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu Vyvěšeno:29.4.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření svazku Horní Dunajovice a Želetice Vyvěšeno:18.2.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení o záměru obce - směna pozemků Vyvěšeno:25.5.2023 Sejmuto: 15.6.2023 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva Vyvěšeno:23.5.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva č. 5/2023 o poskytnutí finančního příspěvku Vyvěšeno:15.3.2023 Sejmuto: 31.3.2026 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2023 Vyvěšeno:13.3.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejnoprávní smlouva č. 3/2023 o poskytnutí finančního příspěvku Vyvěšeno:1.2.2023 Sejmuto: 28.2.2026 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1. 2. 2022 Vyvěšeno:10.5.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vyvěšeno:28.1.2022 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.8.2019
Vyvěšeno:15.8.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšeno:16.2.2018 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí nacházejících se na území obce u nichž osoba zapsaná v katastru jako vlastník není označena dostatečně určitě
Vyvěšeno:6.9.2016 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitých věcí nacházející se na území obce u nichž osoba zapsaná v katastru jako vlastník není označena dostatečně určitě
Vyvěšeno:2.12.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitostí
Vyvěšeno:21.7.2014 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Výzva

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Vyvěšeno:20.3.2014 Sejmuto: nikdy Dokument:

edpp long

logo

logo

vase cesty k bezpeci

 

BLOND1

 

logopovkdne

erb
Obec Horní Dunajovice