Obec Horní Dunajovice

Zastupitelé obce vydali dne 07.11.2023 novou obecně závaznou vyhlášku obce Horní Dunajoivce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místním poplatku ze psů.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí pro rok 2024 částku ve výši 890,- Kč  - za trvale přihlášenou osobu v obci / rok

                                                                                                                                                          - za nemovitost v obci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba / rok

Poplatek za jednoho psa činí 200,- Kč / rok. Za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 300,- Kč / rok.

Poplatek můžete uhradit od 01.01.204 na účet číslo 1581876389/0800, do variabilního symbolu uveďte číslo popisné.

V hotovosti se bude poplatek vybírat v kanceláři obecního úřadu až od 05.02.2024.

Vytvořeno firmou GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection